Vem ska betala för miljonprogrammen?

Modererade själv ett seminarium om miljonprogrammen under eftermiddagen. Frågan som skulle utredas var vem som ska betala för de renoveringar som krävs. En extremt viktig och oskriven fråga. Få fenomen har väl debatterats så mycket de senaste decennierna. Men samtidigt har husen tillåtits förfalla. Inget har gjorts och nu är situationen plötsligt akut där flera faktorer inträffat samtidigt: Miljö och energimedvetande satt strålkastarna på mijlonprogrammen eftersom läcker mycket energi. Så kallade utanförskapsproblem kopplas ihop med de här förorterna. Men framför allt håller husen på att förfalla. Det talas om summor uppemot 300 miljarder kronor för att renovera husen och många skriker på ett statligt jätteprogram (precis som en gång skapade husen).

Inga lösningar kom förstås fram under debatten och bäst (som ofta i de här sammanhangen) var Jerker Söderlind som har många spännande tankar om hur de här områdena kommer utveckla sig själva, bara man slutar reglera så mycket och låter människor äga sina egna hus och göra mer som de vill. Han är arkitekt och konsult – kontroversiell – och bloggar här.