Värdegrundshysterin

Etik och moral. Två ord som varit på dekis en längre tid nu. Kanske gör det inte så mycket när det finns en glödhet ersättare som täcker in allt och lite till. Jag talar om inneordet framför andra just nu, nämligen ”värdegrund”.

Ordets framgångar är lättanalyserade. Det är mindre laddat än föregångarna, andas mindre uppfostring och mindre av dammigt religiöst tvång. En värdegrund är ju något som en grupp anammar tillsammans, en konsensusuppfattning som alla kan stå bakom. Jämställt och härligt: alla får vara med. Men baksidan är att innehållet riskerar att bli så urvattnat man kan förvänta sig när det handlar om minsta gemensamma nämnare och det inte finns något av substans att luta sig emot.

För att förhindra radikalisering av unga och undvika att Sverige blir nästa terrormål måste vi ”prata mer om värdegrund”, har det hetat när experter ska hitta lösningar på hotet. Det talas mer sällan om och det är mer oklart vad dessa värderingar innehåller. Att inte utlösa bomber och vara snälla mot varandra, kan man gissa, men mer än så?

värdegrund i skolan, bokAlla skolor värda namnet ska förstås ha en värdegrund. Långa dokument skrivs, alltid med den sensationella slutsatsen att barnen ska respektera varandra. Till och med annars torra Wikipedia konstaterar i sin text om värdegrund att: ”en svårighet är att det inte alltid är självklart vad som skall ingå i den gemensamma värdegrunden och vad som enskilda elever och deras föräldrar skall få avgöra på egen hand utan att styras av skolan.”

Näringslivet har förstås hakat på. Multinationella jättar såväl som småföretag tar fram långa värdegrundsdokument för att visa att nu minsann är det inte längre bara vinsten som styr bolaget utan också ett ansvar för samhället. Långa skrivningar som arbtas fram på konferenser, självklart efter ett omfattande processande av arbetsdokument, styrdokument och till slut några slutdokument – anpassat för anställda, aktieägare, kunder och så vidare. Läses av…ja vem då.händer

Fotbollsklubbar tar fram värdegrunder för att komma till rätta med supporterproblem, jobbiga föräldrar eller kaxiga barn. Bostadsrättsföreningar för att ingen ska agera fel i tvättstugan. Och så vidare. Det är som en försäkring och något att vifta med om något går fel. ”Titta vi har ju en värdgrund” (”men vi måste bara bli bättre på att kommunicera den”).

Konsulterna gnuggar händerna. En försäkring brukar vara enkelt att sälja in och arbetsbördan för att sno ihop en värdegrund torde vara begränsad. ”Det är dumt att lura någon, det är dumt att bryta mot lagen men bra att behandla andra som man vill behandlad själv.”

Ungefär så och så lite lullull på det. Det kan också vara en god idé att kolla in världens mest lästa bok för inspiration. För vad är en värdegrund om inte tio guds budord i lite modern tappning? Inte sällan är det fascinerande att följa vilka omvägar människor går, bara för att till sist sluta cirkeln och återigen landa i några enkla och tydliga uppmaningar, skrivna för tusentals år sedan. Budorden skulle vara ett självklart rättesnöre i vilken organisation som helst. Befallningar som gud ger till Moses i Gamla Testamentet i den del som skulle kunna kallas Bibelns värdegrundskapitel.bibel

Men hur ska man kunna möta religiösa motsättningar med kristna ord? Ja, kanske är det just detta som är det geniala eftersom det visar hur odramatiskt det kan vara med religion och hur påfallande lika olika religioners ”värdegrunder” är.

Här nedan finns dom, något förenklade och omskrivna. Fria för alla konsulter att utveckla och modernisera. Ett tips är att tona ned det första och andra budordet. Allt om Gud känns inte så värdegrundsmässigt. Och så lägga till ett sista: ”du ska inte ägna dig åt någon extremism, varken politisk eller religiöst.” Sen är det bara att fakturera.

Tio Guds bud:

  1. Du ska inte dyrka andra gudar
  2. Du ska inte tala illa om din Gud
  3. Låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära
  4. Du ska visa respekt för dina föräldrar
  5. Du ska inte döda eller skada någon
  6. Du ska inte leva lösaktigt eller ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet
  7. Du ska inte stjäla från någon
  8. Du ska inte ljuga
  9. Du ska inte kräva att få ta del av din nästas arv eller vara förälder åt hans barn
  10. Du ska inte vara avundsjuk på något som andra har