Fjärde Uppgiften

År 2013 var jag med och grundade fjärdeuppgiften.se, en sajt där forskare inom vitt skilda discipliner får möjlighet att berätta om sin forskning i en videointervju. Samtalen präglas av seriositet, eftertanke men också av engagemang och framåtblickande.

En viktig drivkraft bakom idén är att jag har frustrerats över hur lite forskare hörs och syns i den allmänna debatten. Oavsett ämne så är det samma namn som valsar runt i artiklar och TV-inslag, trots att det ofta finns flera personer som forskat om, och därmed sitter inne på djupare kunskaper kring en aktuell fråga. På fjärdeuppgiften.se ges forskarna möjlighet att prata till punkt utan att bli avbrutna och kan slutföra resonemang och tankar.

Fjärdeuppgiften.se är helt oberoende från alla myndigheter, lärosäten och så vidare. Det finns heller inte kommersiella företag som står bakom sajten i reklamsyfte. Likt en redaktion är det Fjärde Uppgiften som bestämmer vilka som intervjuas och uppläggen för intervjuerna. En viktig grundbult är öppenhet där videointervjuerna ska vara fria och enkla att distribuera för lärosäten, forskare, tidningar etc.

Fjärdeuppgiften.se lanserades i maj 2013.