svenska bolag är bedrövliga

SPECIAL: MÅNGFALD – Svenska bolag är bedrövliga

För andra året i rad specialgranskar vi mångfalden i svenskt näringsliv. Resultatet är nedslående – läs mer om hur illa det är på följande 21 sidor.

Svenska storföretag är bra på mångfald och har varit det i hundra  år. I förhållande till vår folkmängd är Sverige världsmästare på att  odla fram globala exportföretag som dessutom varit framgångsrika. Det  finns förstås många förklaringar till det, som duktiga ingenjörer och  en liten hemmamarknad som tidigt tvingade dem att leta andra nya  marknader.  Men det vore ett under om inte deras känsla för olika kulturer också  varit en viktig framgångsfaktor. De har tidigt förstått att använda  lokal kompetens i stället för att klampa in på nya marknader med  färdiga policy och en redan fastspikad företagskultur. De har  lyssnat, anpassat sig, haft förståelse för att människor med annan  bakgrund har ett annorlunda synsätt. Och den här mångfalden har  förfinats och utvecklats i många år.  Samtidigt är svenska företag bedrövliga på mångfald. I förra årets mångfaldsnummer gick Veckans Affärer igenom  Stockholmsbörsens (large cap) ledningsgrupper  och fann en enda  svensk med utländsk bakgrund.  Många bolag blev upprörda och hörde av sig. Pekade på att de visst  var duktiga på mångfald eftersom de minsann hade en engelsman här, en  brasilianare där och en norrman här. Som någon ironiskt uttryckte  det: ”Men ni är väl bara intresserade av någon med skägg från  Mellanöstern”. Svaret blir lika ironiskt: ”Ja, faktiskt”.  En norrman eller engelsman blir inte diskriminerade i Sverige. Men  det blir någon med ett utomeuropeiskt namn, vilket bevisats i  flertalet forskningsrapporter. Därför blir det också så mycket  viktigare att undersöka om invandrare med utomeuropeisk bakgrund  lyckats nå toppositioner i näringslivet. Det är där de kan bli  förebilder för andra och visa att det faktiskt går att klättra till  toppen. Och det är där de kan bevisa för andra bolag att det kanske  kan löna sig att plocka upp svenskar med utländsk bakgrund ända upp i  toppen.  Sen är det också så att precis som kvinnor är mer benägna att  anställa andra kvinnor, så anställer invandrare andra invandrare. Det  är helt enkelt viktigt för mångfalden att det finns mångfald på  toppen.   Men det är också vår absoluta tro att fler svenskar med utländsk  bakgrund i företagsledningarna, och styrelserna, också leder till  bättre lönsamhet. Orsakerna är flera: Redan i dag har en femtedel av Sveriges befolkning utländsk bakgrund  och andelen växer. Inte minst konsumentnära bolag måste ha ledningar  som förstår den här viktiga kundgruppen och vem kan förstå bättre än  någon som själv kommer därifrån? Mångfald är motsatsen till enfald och en företagsledning eller  styrelse som inte blir utmanad av olika tankesätt och infallsvinklar  kommer att stagnera.  Sist men inte minst är fler invandrare i företagsledningarna viktigt  för samhället. I det här årets mångfaldsspecial har vi bland annat  ett rundabordssamtal med sex unga, ambitiösa killar och tjejer med  utländsk bakgrund. Flera vill flytta utomlands när de är klara med  sina studier, till länder som är bättre på att ta till vara allt det  positiva med mångfald och där de känner att kunskap och ambition  premieras bättre. Det är allvarligt för AB Sverige.  

PONTUS HERIN