Moderator

image-1 image-3 image-2

Med en lång erfarenhet som ekonomijournalist kan jag på ett initierat sätt driva diskussioner inom ett brett spektrum av ämnen. Det kan handla om allt från finansmarknaden och samhällsekonomi till seminarium om stadsplanering och integration. Mina styrkor är att snabbt sätta mig in i ämnen, identifiera de relevanta frågeställningarna och på ett avslappnat sätt driva samtalen framåt. Jag har också själv deltagit i otaliga debatter kring ämnen som invandring och segregation såväl som börsen och samhällsekonomi.

Moderatorsuppdrag (urval):

AMF

Paneldebatt om framtidens ägarstyrning i Sverige. ”Ägarstyrning – ansvarstagande eller vinstmaximering?” (Almedalen)

Amundi

Paneldiskussion om konjunktur och politik med strateger och chefsekonomer.

Avfall Sverige

Ledde årsmöte med debatter, utfrågningar och föredrag.

Biotech Builders

Årlig chefsdag för bioteknikindustrin.

Business Arena

Heldagsseminarium om ekonomi, fastigheter, samhällsbyggande och regional utveckling, arrangerat av Fastighetsnytt. Paneldiskussioner och föredrag. Moderator i Stockholm, Malmö och Umeå.

Business Sweden

I samband med utdelningen av Stora Exportpriset. Seminarium med tidigare vinnare av priset.

Danske Invest

Danske Investdagen 2012, tema tillväxtmarknader. Danske Investdagen 2013, tema Afrika.

Drivhuset

Entreprenörskväll, Drivhuset Södertälje.

Ekonomihögskolan Lund

Debatt om socialt ansvarstagande i näringslivet.

Fastighetsvärlden

Heldagsseminarium om fastighetsbranschen med paneldebatter och föreläsningar. Moderator ibland annat Uppsala, Norrköping, Västerås.

Fastighetsägarna

Lunchseminarium ”Miljonprogrammens framtid.” Flera olika seminarier i Almedalen kring bland annat miljonprogrammets upprustning och socialbostäder.

Financial Hearings

Fyra gånger moderator för den årliga Life Science dagen med ett femtontal börsbolag. Fyra gånger moderator för den årliga Råvarudagen med ett femtontal börsbolag.

Financial IT

Heldagsseminarium om IT i finans- och försäkringsindustrin.

Financial Meetings Öresund

Frukostmöten. Ett på temat ”Riskkapitalmarknaden i Öresundsregionen”. Ett annat på temat ”Bästa tillväxtstrategi – förvärv eller organisk tillväxt?”

Fondhandlarnas Förening

Fonddagen med bland annat finansmarknadsministern.

IKEM

Halvdagsseminarie ”Den förgiftade kemikaliepolitiken” med bland annat miljöministern.

Nasdaq OMX

Halvdagsseminarium om den globala börskartan.

Postkodslotteriet

Seminarium kring ämnet Filantropi.

PWC

Paneldebatt på temat ”Vem ska investera i och äga det svenska energisystemet?” (Almedalen)

Samhall

Årliga halvdagsseminariet ”Visa Vägen”.

Setterwalls advokatbyrå

Temakväll om börsintroduktioner och kapitalanskaffning.

Skanska

Miljonprogrammets framtid (Almedalen) med bland andra integrationsministern.

SSA

Workshop-ledare på temat integration på årliga konferensen Samverkan Skola Arbetsliv.

Stora Ledaskapsdagen

Heldagsseminarium om ledarskap. Utfrågningar av framgångsrika chefer från offentlig och privat sektor.

Svenska Institutet

Baltic Sea Tourism Forum. Två dagars konferens om hur turismen i Östersjöregionen där Svenska Institutet var en av flera arrangörer.

Svensk-engelska Handelskammaren

Paneldiskussion om den globala ekonomin med storbankernas chefsekonomer i samband med handelskammarens 60-årsjubileum.

Sveriges Bostadsrättsbildare

Seminarium om ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

Sveriges Finansanalytikers förening

Tema Finansplats Stockholm.

Talentum – Treasury&Cash

Heldagsseminarium för specialister.

Telenor

Paneldebatt om digitaliseringen av svenska kommuner

Tensta Centrum

Politikerpanel angående höjda hyror och förhållanden i Tensta Centrum

Tensta Träff

Utrikespolitiskt seminarium om Anna Lindhs gärning.

Timbro

Lunchseminarium om invandring apropå en boklansering.

Tysk-Svenska handelskammaren

Heldagsseminarium på temat ”hållbart byggande”.

Veckans Affärer

Tre gånger huvudmoderator på Veckans Affärers årliga seminarium om mångfald i näringslivet med bland andra integrationsministern. Tre gånger huvudmoderator på Veckans Affärers årliga börsdag. Snittbetyg: 4,5 på en femgradig skala baserad på publikenkät.

VVS-företagen

Politikerdebatt om miljonprogrammen (Almedalen)

 

Utmärkelser:

”Årets moderator”
Utmärkelse från Financial Hearings, Sveriges största arrangör av kapitalmarknadsevenemang för börsnoterade företag.

 

Skrytcitat:

”Påläst, säker och ändå lättsam. Med Pontus Herin som moderator får du en hög nivå på dina arrangemang och givande diskussioner som besökarna uppskattar.”
Willy Wredenmark, chefredaktör Fastighetsvärlden

”Med stor ekonomisk sakkunskap, sympatisk attityd och integritet som journalist har Pontus Herin hjälpt oss att hålla den höga kvalitet vi alltid har som mål för våra seminarier. Han är noggrann i förberedelserna, alltid lätt att ha att göra med och en fin ambassadör för vårt evenemang Business Arena i sina kontakter med talare och publik”.
Daniel Bergstrand, vice vd, Fastighetsnytt

”Pontus är en riktigt proffsig och engagerad moderator. Alltid väl förberedd ställer han kloka frågor till experterna som står på scenen. Publiken blir verkligen involverad och fängslad av temat med hans hjälp. För oss var han till hundra procent rätt val: lätt att jobba och rolig att umgås med.”
Alrun Griepenkerl, Tysk-Svenska Handelskammaren

”Pontus Herin är en initierad och engagerad moderator som är väl förberedd och med en flexibilitet att hantera de oväntade vändningar som diskussionerna alltid tar utan att tappa tråden. Vi är mycket nöjda.”
Åsa Drakenberg, Fondhandlarnas Förening

”Pontus är en suverän moderator. Påläst, driven, nyfiken och lyhörd för vad vi som arrangör har för önskemål”
Anna Rasin, kommunikationschef Nasdaq OMX

”Pontus Herin är en duktig, kunnig och engagerad moderator. Han är alltid väl förberedd och inläst på de bolag som presenterar sin verksamhet på våra Kapitalmarknadsdagar. Dessutom har han förmågan att hitta de rätta frågorna och ger sig sällan förrän han är nöjd med svaret. Uppe på detta kan han hålla tiden vilket gör honom synnerligen lämpad för uppgiften.”
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance

”Vi började arbeta med Pontus för att vi tyckte att han verkade vara en professionell och engagerad moderator med kunskap om finans-branschen. Detta visade sig riktigt, det är just det som Pontus levererar och mer där till. Pontus är duktig på att styra en diskussion utan att ta över den. Pontus är också flexibel och lyhörd för oss som kund samtidigt som han själv har goda idéer. Toppen helt enkelt!”
Joni Alkhori, eventansvarig Danske Invest

 

Filmade seminarier:

http://www.danskeinvest.se/dagen20122/

http://www.danskeinvestdagen.se/

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/den-forgiftade-kemikaliepolitiken

 

image-2

image-2

image-2

image-2