Japp, internet förändrade världen

Det var mitt första journalistjobb. Tidningen Affärsvärlden var prestigefylld och hade en hög svansföring som näringslivets favoritblaska. Artiklarna signerades inte eftersom det likt en ledarsida skulle ge större tyngd om hela tidningen stod bakom varje ord som skrevs. Det var februari 1996 och jag hade bara varit där ett par veckor när chefredaktör Carl Rosén kom fram till mitt skrivbord och frågade om jag var en surfare. Han såg mitt förvirrade ansikte, räddade en pinsam situation och sa att det inte handlade om en reportageresa till Hawaii utan om det där internet. Hade jag lust att skriva en special om hur datanätet skulle kunna komma att förändra alla de industrier och branscher som vi skrev om denna affärstidning?

worldwideweb World wide web var i sin linda då. Netscape, som utvecklade den första browsern var två år gammalt, teleoperatörerna hade just börjat marknadsföra uppkopplingstjänster och några nya hippa hemsidesföretag hade just sett dagens ljus. Sverige låg långt fram med 145 000 uppkopplade datorer men de flesta användes mest för att skicka epost.

Jag minns att de gamla Affärsvärldenrävarna på redaktionen, som jag beundrade starkt för deras avmätta sätt och lysande analysförmåga, mötte resultatet med en axelryckning som sa att ”okej då, nu visar vi i alla fall att vi är med. ” De hade läst om nätet i husorganet Economist, förstod att det var något viktigt som höll på att hända men fattade egentligen ingenting.

Det gjorde inte jag heller men fick ett par veckor på mig att göra research – man fick det som journalist då (före nätets genomslag…). När jag nu läser resultatet, 18 år senare, är det svårt att inte bli generad (artiklarna ligger klickbara här nedan. Klicka en sida i taget). Generad åt den obligatoriska rubriken ”Internet förändrar världen” och åt klyschor som ”ingen lär undkomma internet”. En obligatorisk faktaruta i slutet som förklarar att ”internet är ett världsomspännande nätverk av datorer” visar hur vilket tidigt skede det handlade om.

SkanningsbildSkanningsbild 1 Skanningsbild 2         Skanningsbild 3 Skanningsbild 4

 

 

 

 

 

Men det är också slående hur många profetior som faktiskt slagit in. Inte för att man behövde vara någon Einstein för att extrapolera de embryon till trender som faktiskt kunde skönjas redan då.

Betalningssystemen var den hetaste potatisen då i nätets barndom och ett säkert betalningssystem skulle innebära ” det definitia genombrottet för internet.” Så har det ju definitivt blivit och vinnarna blev som förutsågs kortföretagen som tillsammans med säkerhetsföretag lyckades utveckla tillräckligt säkra betalningssystem. Men minst lika viktigt, så här med facit i hand, är en attitydförändring bland allmänheten där den mentala spärren mot att lämna sitt kortnummer bröts ned. Det ansågs helt enkelt tillräckligt ofarligt. Helt fel hade jag däremot om framväxten av digitala pengar, något som många trodde på då men som aldrig blivit av på riktigt.

”Nätet kommer att förändra IT-branschen dramatiskt. En gyllene marknad öppnas för entreprenörer.” Den inledningen av artikeln om IT-branschen har visat sig korrekt. De då gigantiska PC-dinosaurierna har gått igenom enorma stålbad som en följd av konkurrensen från ”dumma” nätterminaler som hämtar allt de behövde från nätet. Precis som förutsågs. Men att de enkla terminalerna skulle bli paddor och mobiltelefoner var svårare att räkna ut. Att entreprenörer skulle växa fram i internets bakvatten visade sig vara millenniets största underdrift. Tänk Google, Amazon, Skype och så vidare och så vidare.

Likaså missade jag hur medielandskapet skulle ritas om av sociala medier. Inte heller ett ord om hur TV-tittandet skulle flytta över till internet vilket kan ursäktas med att bandbredden via telefonmodemen i mitten av 90-talet gjorde att till och med en enkel bild blev plågsamt trög.

Men i artikeln om mediebranschen lyckades jag i alla fall beskriva hur traditionella tidningar riskerade att slås ut av nätet. En profetia som minst sagt visat sig korrekt i dessa tider av tidningskris. Det kan verka självklart idag men jag minns väl hur självgoda tidningschefer och redaktörer fnös åt tanken på att läsa nyheter på datorn.

Så här 18 år senare och med facit i hand kanske det tvärt om kan förvåna att utvecklingen inte gått snabbare och att det ännu inte försvunnit en enda etablerad papperstidning från marknaden i Sverige.

Att människanöverskattar förändringarna på kort sikt – och underskattardetsom sker pålång sikt stämmer här och på mycket annat kring internet. Och för att fortsätta på klyschspåret är ju som bekant det enda man vet om framtiden att det blir allt mindre av den. Men när det gäller internet gick det faktiskt att förutsäga en hel del av det som komma skulle och jag ser på de 18 år gamla artiklarna som en god sammanfattning av tidsandan då och de första stapplande analyserna mot vad den digitala framtiden skulle föra med sig. Sammanfattningsvis var en hel del rätt. Men här fanns också stora missar som hur bandbredden skulle explodera och hur de gamla företagen i många branscher också skulle bli dominerande även på nätet, som banker och teleoperatörer.